Συγκεντρώσεις ΠΑΣΟΚ-Ανεξάρτητων: Αυτοί που φεύγουν ...

Ενώπιον ενός